Skip to main content

Fryshusandan med Anders Carlberg kommer till Oskarshamn för att inspirera och sprida förebyggande metoder för arbete med och för ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:20 CEST

Under två dagar bjuds det på Open Space - en övning där vuxna och ungdomar, var för sig, får ge sin bild av situationen på orten, inspirationsföreläsningar, prova på aktivitet, seminarier och workshops.  

En av de lokala insatser i Oskarshamn för unga kommer den 10 november att belönas med Vattenfalls Energispridarpris på 30 000 kronor.

Tid: 10-11 november
Plats: Oscarsgymnasiet, Stengatan 21 

Fryshuset är just nu ute på en treårig turné i 150 svenska kommuner för att sprida sina erfarenheter och kunskaper från 25 års arbete med ungdomar. Syftet är att inspirera och erbjuda utbildning till alla som arbetar med ungdomar och att uppmuntra dem att starta nya, och utveckla existerande, projekt och verksamheter.

Utdrag ur programmet;

Onsdag 10 november  

09.00-11-30 Open Space

Open Space -seminariet där Oskarshamns unga och vuxna får komma till tals och vi sätter hela kommunens ungdomsfrågor i fokus.

13.30 Lifestories, prisutdelning och Anders Carlberg
Anders Carlberg föreläser. Lifestories, två personer från Fryshuset berättar om sina liv och hur de idag arbetar på Fryshuset. Vattenfalls Energispridarpris, de nominerade och vinnaren presenteras och intervjuas.


Torsdag 11 november  

8.30–9.30 Attraktiva träffpunkter
Det finns många ungdomar som bär på ett starkt intresse, en djup passion. Utifrån detta skapar vi mötesplatser och aktiviteter för dessa ungdomar att utvecklas.

12.00-13.00 Ungdomars psykiska hälsa
Främjandet av den psykiska hälsan för unga är en av vår tids största framtidsfrågor. Syftet med den här föresläningen är att hitta verktyg för att få unga att öka sitt psykiska välbefinnande.

För mer information kontakta;

Carolina Vallin,
Presskontakt Fryshuset, 0739-50 22 05, carolina.vallin@fryshuset.se
Monica Bruhn
, Vattenfall, 08-739 63 89, monica.bruhn@vattenfall.com
Eva-Lena Karlsson, Oskarshamn, 0491-889 03, eva-lena.karlsson@oskarshamn.se  

Fryshusandan bakgrund;
Problemen med och konsekvenserna av att många ungdomar upplever utanförskap och frustration har på senare år blivit alltmer uppenbara. Det är samhällsproblem som Fryshuset inte kan lösa på egen hand. Men efter 25 års arbete med och för ungdomar vet vi till exempel att en svår bakgrund även kan ge stora möjligheter om man får rätt stöd och vägledning. Att inte använda hittills vunna erfarenheter och kunskaper i större skala och i samverkan med fler aktörer är att försitta viktiga möjligheter.

Fryshusandan arrangeras av Fryshuset i samarbete med Vattenfall, Oskarshamn kommun och Regionförbundet i Kalmar.
 


För mer information om Fryshusandan och fullständigt program gå in på;
www.fryshuset.se/fryshusandan.

Mellan den 20 okt- 4 nov kan man även rösta på sin favoritkandidat till Vattenfalls Energispridarpris på Fryshusandans hemsida.

Varmt välkomna till Fryshusandan!

Följ gärna Fryshusandans resa på Facebook!

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera