Skip to main content

Karens minnesfond förvaltas av Fryshuset

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 12:23 CET

För att hedra och värna minnet av Karen Gebreab har hennes familj valt att starta en fond som kommer att ge ekonomiskt stöd till personer som vill utveckla en idé eller verksamhet som ska hjälpa unga människor. Fonden kommer på familjens initiativ att förvaltas av Fryshuset i nära samarbete med familjen som själva kommer att vara aktiva i valet av stipendiater. 

”Vi vill föra hennes arv vidare. Hon var osjälvisk och hjälpte alltid andra”, säger hennes bror Mathias Gebreab.

Karen Gebreab var utbildad socionom och hennes livslånga strävan var att värna de svaga. Hon medlade mellan människor och försökte alltid skapa fred, försoning och förståelse.

Under sin studietid i USA volontärarbetade Karen på ett härbärge och hemma i Sverige arbetade hon ideellt för Brottsofferjouren.

Fryshusets värdegrund ligger mycket nära Karens tankar kring ungdomar och de behov som finns runt om i Sverige. Riksnätverket Fryshusandan är en av Fryshusets verksamheter som arbetar med att identifiera och stödja bra ungdomsverksamheter över hela landet. Genom medlemskap får man som person eller ideell förening möjligheter att bidra med och få stöd med kunskap, nätverk och kontakter. Fryshuset bidrar till nätverket med sina erfarenheter, metoder, utbildningar och träffar.

Fryshuset arrangerar årligen den nationella nätverksträffen Forum för Eldsjälar där man på olika sätt premierar och lyfter fram personer och verksamheter som tagit initiativ till att hjälpa ungdomar. Där finns en naturlig plats att lyfta fram stipendiater till Karens minnesfond.

”Fryshuset är stolta över att få det här förtroendet och kommer att förvalta det på bästa sätt”, säger Johan Oljeqvist VD för Fryshuset.

Just nu pågår ett arbete med att sätta formerna för hur Karens minnesfond ska fungera i praktiken. Som sökande ska man vara 20 till 30 år och sakna egna ekonomiska medel för att utveckla sin idé eller verksamhet för att hjälpa unga.

Fryshusets värdegrund

Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på gläntför den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.

Vi tror på respektfulla möten människor emellan där lusten
att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar
olikheter och ökar förståelse.

För mer information kontakta Lotta Lundberg, Marknads- och Kommunikationschef Fryshuset Tlf 0739 50 22 65 Email: karensminnesfond@fryshuset.se

 

Om Fryshuset

  • Vi skapar gränslösa möjligheter för unga att genom sina passioner förändra världen.
  • Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid.
  • Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
  • Vi ger unga verktyg att ta makten över sin framtid genom att tillvarata sin inre kraft och motivation
  • Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera