Skip to main content

Nytt bemötande av Ekots uppgifter om Fryshuset/Lugna Gatan

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 18:00 CET

Även tisdagens Eko nyheter om Fryshuset/Lugna Gatan innehöll en hel del felaktigheter och missvisande uppgifter. Vi bemöter dem här punkt för punkt:

Ekot hävdade att Lugna Gatans Support-verksamhet, som ger stöd åt unga brottsoffer, kan vara olaglig därför att verksamheten saknar de tillstånd som behövs för att erbjuda skydd åt enskilda personer.

Vi vill än en gång påpeka att Lugna Gatan Support inte sysslar med skydd eller bevakning och att vi därmed inte är tillståndspliktig verksamhet.

Det vi arbetar med är att ge ett socialt stöd till utsatta ungdomar som behöver det oerhört väl. Detta innebär i praktiken att vi tar emot och engagerar oss i ungdomarna, lyssnar till dem och tillhandahålla social träning. Vi ser oss som ett komplement till brottsofferjourer och stödcentrum för unga brottsoffer, som generellt möter ungdomarna på sina kontor. Vi möter dem även ute i deras egen vardag. Kort sagt hjälper vi unga människor som utsatts för kränkningar eller brott att återerövra sina vardagsliv.

Vi utför alltså samma slags insatser som t ex. Kvinnojourerna eller Brottsofferjourerna som följer med sina klienter till rättegångar, hjälper dem att hantera andra svåra situationer och ger dem stöd att återerövra sina liv. Om socialt stöd av den här typen behöver auktorisations tillstånd så behöver vi alla auktorisation. Och i så fall är även Brottsofferjourerna och Kvinnojourerna olagliga verksamheter.

Dessutom säljer Lugna Gatan Support inte sina tjänster. Vi erbjuder dem gratis därför att vi vet hur stort behovet är av stöd till unga brottsoffer. Idag existerar en utbredd kriminalitet bland ungdomar, som samhället inte är medvetet om. I storstädernas förorter förekommer en skala av brott - från trakasserier, mobbning och hot till rån, misshandel och sexövergrepp - som rinner rakt igenom samhällets skyddsnät. Se t ex. Ekots egen rapportering om Högsboskolan i Göteborg (Lunchekot tisdag 6 feb)

Angående skottdramat vid Hötorget 2002 (då en av Lugna Gatans anställda skottskadades) hävdar Ekot dels att ”Lugna Gatans chef Arne Danner medger nu att den anställde aldrig borde ha tagit på sig uppdraget”, dels att ”det visade sig att den anställde själv var involverad i ett av de kriminella gängen.”

Arne Danner har aldrig medgett att den anställde aldrig borde ha tagit på sig uppdraget. Det han sagt är det vi påpekade redan i gårdagens pressmeddelande, dvs: att beskjutningen på Hötorget skedde på mannens fritid då han försökte hjälpa en bekant som var utsatt för trakasserier från kriminella individer. Det skedde alltså inte inom ett uppdrag för Lugna Gatan Support.

Påståendet att den anställde själv var involverad i ett av de kriminella gängen är något som vi aldrig hört talas om och som framförs helt utan grund och belägg. Kommer man med en sådan allvarlig anklagelse bör man ha belägg för detta för att vara trovärdig.

För mer information kontakta:
Arne Danner verksamhetschef Lugna Gatan
08 - 691 73 99

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.