Skip to main content

Sweden Youth Group on Migration & Development: Vi vill att Sverige ska vara världsbäst på ungas migration.

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:45 CEST

Sweden Youth Group on Migration and Development är den enda och första ungdomsgrupp som tagit plats inom GFMD (Globala Forumet för Migration och Utveckling). 

Vårt mål är att få in ungas perspektiv i debatten om migration och utveckling. 

Vår vision? - En jämlik värld med lika villkor och rättigheter för alla, utan diskriminering och utanförskap där mångfald är en självklarhet. 

Vi vill under GFMD-mötet 2014 göra migration enkelt, både för de som väljer att migrera och för de som inte har något val. Vi vill att man integrerar och validerar unga migranters kompetens så att de på lika villkor blir en självklart del av arbetsmarknaden och i samhället. 

Vi kräver säkra, lagliga vägar samt trygghet för alla unga migranter i form av sociala skyddsnät. Vi vill att man tar tillvara på och utvecklar dom mötesplatser vi har samt skapar nya. Dessutom vill vi inkludera fler språk på t ex arbetsplatser och se till att skolor arbetar med tidig förståelse för migranters situation och erfarenheter. Det här ökar behovet av en integrerad skola, för att inte tala om ett integrerat samhälle. 

För en hållbar migration krävs en jämn ansvarsfördelning mellan lokal, nationell och internationell nivå. Vi ser det här som milstålpar i Post 2015-agendan. I och med att unga enligt FN utgör mer än en tredjedel av världens migranter, borde ungas perspektiv vara en väsentlig del i migrationsdebatten. Vi utmanar politiker, världsledare och civilsamhället att lyssna på våra röster och ta våra kunskaper och erfarenheter på allvar.

Unga från UNICEF, LSU och Fryshuset deltar.

Sweden Youth Group on Migration and Development, a part of GFMD Civil Society.

Kontaktuppgifter:
facebook.com/swedenyouthgrouponmigrationanddevelopment
twitter.com/SEYouthgroup
swedenyouthgroup@gmail.com
#‎tagforchange


Om Fryshuset

  • Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen
  • Vi ger unga verktyg att ta makten över sin framtid genom att tillvarata sin inre kraft och motivation.
  • Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
  • Vi lyssnar in vad som händer i samhället och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera