Skip to main content

FTI:s ägare kraftsamlar för framtiden

Nyhet   •   Jan 20, 2014 11:01 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI:s) roll som producenters utförare av ett effektivt och tydligt insamlingssystem för materialåtervinning av förpackningar och tidningar har stärkts genom beslut om ett nytt långsiktigt samarbetsavtal mellan bolagets ägare i materialbolagen. I avtalet har inarbetats det fempunktsprogram som näringslivet slog fast i remissvaret till Miljödepartementet på avfallsutredningen. Ett åtgärds­program som utvecklar systemet och där det är lätt att göra rätt för såväl konsument som producent.

– Det nya långsiktiga avtalet borgar för kraftfull utveckling av vårt insamlings- och återvinningssystem, säger Bo Lundquist, ordförande, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Med avtalet, som gäller från den 1 april 2014, garanteras uthållighet och kraft för att bygga ut fastighetsnära insamling, genomföra fortsatt satsning på drift och skötsel av återvinningssta­tionerna samt utveckla information till hushåll. En utveckling som ska ske i samverkan med kommunerna och som möter de förbätt­ringar hushållen vid var tid för fram i regelbundna konsumentundersökningar.