Skip to main content

Källsortera dina lampor rätt

Nyhet   •   Nov 07, 2011 13:01 CET

Undersökningar som genomförts inom SvenskGlasÅtervinning visar att svenska hushåll lämnar runt 1 miljon ljuskällor varje år felaktigt i insamlingsbehållare för glas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer.

Lampor innehåller bly eller kvicksilver och kan inte återvinnas ihop med glasförpackningar som flaskor och burkar. De får därför inte lämnas vid obemannade återvinningsstationer eller i fristående glasbehållare.

Lampor, lysrör och andra elektriska ljuskällor ska lämnas vid de bemannade återvinningscentraler som finns i varje kommun, eller där elavfall tas emot.

– Den som lägger en lampa i en glasåtervinningsbehållare gör miljön en otjänst. Istället för att återvinnas försvårar den återvinningen av de glasflaskor och burkar som finns i behållaren. Ännu värre är att bly eller kvicksilver i lampan inte kan tas omhand på ett säkert sätt utan istället riskerar att hamna i naturen. Tungmetallerna är också en arbetsmiljöfara för återvinningspersonalen, säger Frank Tholfsson, vd vid Svensk GlasÅtervinning.

För ytterligare information:

Frank Tholfsson, vd, Svensk GlasÅtervinning AB. Tel: 0583-871 01,
Mobil 070-558 17 22 frank.tholfsson@glasatervinning.se

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Tel: 08-566 144 20, Mobil: 0705-86 44 20 annica.dahlberg@ftiab.se

Bli proffs på glasinsamling, du med!

  1. Lämna enbart förpackningar – dvs. flaskor och burkar
  2. Ta av lock och kapsyler
  3. Lätt ursköljning i sista diskvattnet räcker som rengöring