Skip to main content

650 000 ton lämnat till återvinning av svenska folket

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 09:30 CET

Ny statistik från Förpacknings – och tidningsinsamlingen visar att svenska folket i hög grad fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Under 2018 lämnade varje person i genomsnitt in närmare 64 kg till återvinning. Totalt lämnades över 650 000 ton förpackningar och tidningar till återvinning via FTI. Mängden motsvarar Globen fylld med material, från golv till tak, 28 gånger om. Resultatet från insamlingsstatistiken visar på en ökning från 2017.

Nu presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, 2018 års statistik över mängden förpackningar och tidningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på FTI:s över 5000 återvinningsstationer eller via de 1,6 miljoner hushåll som återvinner direkt i fastigheten.

- Vi vet att svenska folket är bra på att återvinna, men trots det behöver vi alla bli bättre och faktiskt göra ännu mer. Till exempel lämna ytterligare en schampoflaska från badrummet, en mejeriförpackning och en konservburk från köket till återvinning, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Statistiken omfattar det svenska konsumenter lämnat till återvinning via FTI. Mängden förpackningar som lämnas till återvinning ökar och det material som ökar mest jämfört med föregående år är plastförpackningar. 17 % fler plastförpackningar lämnades till återvinning 2018. I likhet med tidigare år minskar mängden tidningar, något som är en direkt konsekvens av ändrade mediekonsumtionsvanor.

- Det är viktigt att ännu fler plastförpackningar lämnas till återvinning för att nå upp till likvärdiga resultat som för övriga materialslag. Första steget för att nå dit är att vi får in mer material, men det krävs också bättre hantering av det insamlade materialet. Under 2019 kommer den nya sorteringsanläggningen för plastförpackningar i Motala, som blir Europas modernaste, att vara i full drift, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Förpackningar av (kg per invånare) GLAS PAPPER PLAST METALL TIDNINGAR
2018 21,8 13,9 7,5 1,6 18,7
2017 21,1 13,2 6,5 1,6 21,7

Fakta: 1 Globen motsvarar 605 000 m3. 28 Globen motsvarar nästan 17 000 000 m3


För mer information om insamlingsstatistiken och lista över resultat per kommun: https://ftiab.se/insamlingsstatistikFör mer information, vänligen kontakta:

Håkan Ström, pressansvarig, Förpacknings- och tidningsinsamlingen

072-453 07 19 | press@ftiab.se 

Information om insamlingsstatistiken

På FTI:s webbsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI:s entreprenörer samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att:

- boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.

- Entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser för att miljöoptimera transporterna.

- det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Material FTI får in enligt statistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att sorteras för återvinning till nya förpackningar, tidningar och andra produkter.

Läs mer här https://ftiab.se/insamlingsstatistik

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se