Skip to main content

Återöppnad återvinningsstation Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 13:00 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har glädjen att meddela att återvinningsstationen vid Vallda Sporthall i Kungsbacka ska återetableras onsdagen den 27 februari. Den togs bort i början av januari baserat på ett kommunbeslut. Nu har kommunen beslutat att utreda om det på platsen finns ett behov av en återvinningsstation och om kravet om borttagning var förhastat. FTI kan därför återetablera stationen.

De boende i området kan nu fortsätta använda den nya stationen och lämna sina använda glas-, papper-, plast- och metallförpackningar samt tidningar.

– Varje gång vi öppnar en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Magnus Örnborg.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 74
magnus.ornborg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.