Skip to main content

Återvinning i Falun centrum får ge vika för nybygge

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 06:43 CET

Denna vecka dras återvinningsstation på Engelbrektsgatan i Faluns centrum in. På platsen kommer nu bygget av nya bostäder att inledas och därför får stationen ge vika.

Fredagen den 15 januari tas återvinningsstationen vid f.d Shell-macken på Engelbrektsgatan bort eftersom byggandet av bostäder påbörjas i enlighet med den nya detaljplan som finns sedan något år tillbaka. Marken där stationen står behövs redan vid rivningsarbetet. För närvarande finns inte någon ersättning erbjuden. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets alla återvinningsstationer hänvisar Falu-borna till Tiskenparkeringen och Timmervägen (i korsningen med Kisvägen) som är de två stationer som ligger närmst till.

– Det är alltid tråkigt när återvinningsstationer som är väl använda måste tas bort, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Just nu är det dessutom extra olyckligt då vi i dagsläget inte har fått någon alternativ plats anvisad.

Återvinningsstationer är till för att närboende hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Vi anpassar nu tömningar och städning på de två alternativa stationer vi hänvisar till och välkomnar återvinnare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Mia.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man enklare komma till en websida man ofta använder.

– Användningen av den här funktionen är populär, avslutar Mia Steinbach.

På näringslivets uppdrag ansvarar FTI för 5 800 insamlingsplatser runt om i hela Sverige där privatpersoner och hushåll ges möjlighet att lämna sina källsorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar. Grovsopor lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I det större perspektivet bidrar återvinning av alla förpackningar och tidningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB)

Telefon 08-566 144 38

mia.steinbach@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se