Skip to main content

​Återvinningsstation i Älvsjö tas bort tillfälligt

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 16:54 CEST

Återvinningsstationen vid Annebodavägen 66 i Älvsjö tas bort från den 30 maj under cirka två veckor. Markarbeten gör att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) inte kan tömma och städa vid stationen. När markarbetena är klara ställs stationen ut igen på samma plats.

FTI hänvisar nu till återvinningsstationen på Gimmerstavägen 2.

– Jag hoppas att våra återvinnare fortsätter återvinna sina förpackningar och tidningar, som de sorterat i hemmet, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

På FTI:s hemsida hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig, där man också kan se när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man snabbt och enkelt nå aktuell information.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt är det vinst – varje gång man återvinner!

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina kunskaper i återvinning i quizet Åter-vinneriet. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se