Skip to main content

​Återvinningsstation i Bengtsfors tas bort

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 09:00 CEST

Återvinningsstationen vid Storgatan 42 vid Kunghällsplan i centrala Bengtsfors tas bort den 1 september med hänsyn till att bostäder ska byggas på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar med att hitta en ersättningsplats och hänvisar tillsvidare till andra återvinningsstationer som står närmast i området.

Vi har gjort ett ambitiöst arbete med att hitta alternativa platser för återvinningsstationen, men inte lyckats, säger Christina Lundqvist ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott. – Det är viktigt att bereda plats åt nya bostäder i centralt läge och då var placeringen vid Kunghällsplan självklar. Vi är medvetna om att det kan uppkomma vissa svårigheter på grund av stängningen.

I gott samarbete med kommunen arbetar vi nu för att hitta en ersättningsplats, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Under tiden anpassar vi tömningar för de återvinningsstationer vi närmast hänvisar till. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att lämna sina förpackningar och tidningar. Miljömässigt är det vinst - varje gång man återvinner.

FTI hänvisar tillsvidare till återvinningsstationerna vid Fabriksgatan-Industrigatan och vid infarten till Majbergsdal.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. I det större perspektivet bidrar återvinning av förpackningar av olika material till att vi aktivt sparar på jordens resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se