Skip to main content

Återvinningsstation i Grums flyttas

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2018 08:30 CEST

Återvinningsstationen på Grönbergsgatan i Grums flyttas den 17 juli. Tillsammans med Konsum Värmland har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hittat en ny plats. Stationen kommer att flyttas till Coop Konsum på Sveggatan.

Stationen på Grönbergsgatan har varit en tillfällig placering när resecentrum byggdes om och nu får stationen alltså sin permanenta placering vid Coop Konsum.

– Efter ett gott samarbete med Konsum Värmland har vi nu lyckats hitta en permanent yta för återvinningen i Grums. Jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra för våra återvinnare, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Håkan Ström, Kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 072-453 07 19

hakan.strom@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

Word-dokument