Skip to main content

​Återvinningsstation i Norsborg flyttas

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 09:05 CEST

Återvinningsstationen som står vid Tre Källors väg 3 i Norsborg i Botkyrka flyttas den 12 augusti längre ned på samma väg till parkeringen vid nummer 19-21 i riktning mot Sankt Botvids väg. Anledningen är att bostadsrättsföreningen, som äger marken, ska installera djupbehållare för matavfalls- och restavfallsinsamling.

– Vi hoppas att hushållen kommer att bli nöjda med den nya platsen, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

På FTI:s hemsida hittar alla återvinnare enkelt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Där ser man också uppgifter om när stationer töms och städas. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man komma till just den websida på en hemsida, som man ofta använder.

– Fler och fler hittar den här tjänsten på vår hemsida och säger att de uppskattar den, berättar Annika Ahlberg. – Tillgänglighet är viktigt och att skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Det ska vara enkelt att återvinna.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. Liksom återvinning av förpackningar och tidningar ger det miljömässigt vinst – varje gång!

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se