Skip to main content

Återvinningsstation i Örnsköldsvik flyttas

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2019 15:29 CEST

Återvinningsstationen inne på Må Återvinningscentral i Örnsköldsvik kommer att flyttas och placeras utanför återvinningscentralen. Flytten sker den 26 april och den dagen är återvinningsstationen stängd. Återvinnare hänvisas då till någon av kommunens andra återvinningsstationer.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och hoppas att den nya placeringen ska ge bättre tillgänglighet för våra återvinnare,säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Lars Hafvenström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 39
lars.hafvenstrom@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se