Skip to main content

Återvinningsstation i Säter stängs på grund av kollision

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 12:43 CET

På grund av att en buss åter igen, trots vidtagna åtgärder, kört in i behållare på återvinningsstationen vid ICA Gustafs i Säter stängs stationen med omedelbar verkan. Händelsen ledde denna gång inte till några personskador. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Säter kommun arbetar för att hitta en ny plats. Tills vidare hänvisar FTI alla återvinnare till återvinningsstationen vid brandstationen Morkarlby Säter.

– Säkerheten måste komma först och därför stänger vi stationen, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Samtidigt är det olyckligt när en återvinningsstation tas bort då tillgängligheten försämras för våra återvinnare.

Det är inte första gången en buss kör in i återvinningsstationen. I augusti 2016 skedde en olycka där en kvinna skadades så svårt att hon avled. FTI gjorde då flera insatser tillsammans med Säter kommun. Bland annat möblerades behållarna på stationen om och kommunen satte upp betongbarriärer. Parterna hade även samtal med Dalatrafik om att iaktta försiktighet kring behållarna. Samtidigt påbörjades ett arbete mellan FTI och kommunen att försöka hitta en ny plats för återvinningsstationen, vilket fortfarande pågår.

– Under tiden som vi letar efter en ersättningsplats för återvinningsstationen hoppas jag att våra återvinnare fortsätter att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra stationer. Vi anpassar tömningar och städning på återvinningsstationen Brandstationen Morkarlby Säter som vi hänvisar till, säger Mia Steinbach, FTI.

På FTI:s hemsida kan man även hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 38 Mia.Steinbach@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se