Skip to main content

Återvinningsstation i Sköndal flyttas

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 10:11 CEST

Återvinningsstationen på Sköndalsvägen 82-86 i Stockholm flyttas den 19 september på grund av byggnation på platsen. Tillsammans med Stena Fastigheter har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen kommer att flyttas till en plats bredvid hållplats Dalbrobranten.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och tillägger:

- Stationen blir något mindre än den tidigare, men efter att ha besökt och utvärderat många platser har vi kommit fram till att den här platsen är den bästa just nu.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument