Skip to main content

Återvinningsstation i Slagsta stängs

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:16 CEST

Den 3 juni stängs återvinningsstationen på Slagstavägen 7. Både fastighetsägaren och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för landets återvinningsstationer har tröttnat på ta hand om avfall som regelbundet dumpas på stationen.

En återvinningsstation är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Den är inte till för skräp. Bortsett från att vi får städa ofta så ser det verkligen inte trevligt ut för våra grannar, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det verkar som om folk inte förstår att grovsopor och annat avfall ska lämnas på kommunens återvinningscentral. Nu har det gått så långt att vi väljer att ta bort stationen även om det är trist att ta till så drastiska åtgärder.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Det alternativ som vi hoppas hushållen istället väljer är våra behållare för förpackningar och tidningar som står vid Fittja Återvinningscentral, säger Annika Ahlberg, där kan de som även vill bli av med sina grov- och hushållssopor samtidigt göra det på kommunens anläggning.

Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

 

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se