Skip to main content

Återvinningsstation i Södertälje dras tillfälligt in

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 05:51 CET

I dag den 3 december tar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tillfälligt bort en återvinningsstation i Brunsäng eftersom man påbörjat saneringen efter den automatmack (Preem) som återvinningsstationen haft som granne. Enligt uppgift ska arbetena ta minst 14 dagar och någon ny plats för stationen under saneringsarbetena är därför inte aktuellt. FTI hänvisar alla återvinnare av förpackningar och tidningar till Återvinningsstationen vid parkeringen vid Bergsättravägen 2.

– Det är beklagligt att vi inte fått längre framförhållning, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är särskilt olyckligt inför stundande juletider då efterfrågan ökar markant för att lämna in julpapper och förpackningar. Vi hoppas att alla återvinnare kommer fortsätta att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar vid den återvinningsstation vi hänvisar till eller i de som finns närmast där man befinner sig.

Under saneringstiden som kan uppgå till minst 14 dagar, men med förvarning om att det även kan ta längre tid än så hänvisar FTI hushållen till stationen vid parkeringen bredvid Bergsättravägen 2.

– Vi anpassar tömningar och städning på Bergsättravägen men välkomnar gärna att återvinnare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg.

Återvinningsstationer är till för att närboende hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

På FTI:s hemsida kan man enkelt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för att underlätta för återvinnare runt om i landet. Med en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man också snabbt och enkelt komma till en websida på en hemsida, som man ofta använder.

För grovsopor hänvisar vi till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, kommunens hemsida, www.solna.se, eller annan tillgänglig avfallsanläggning för att motverka nedskräpning eftersom FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Återvinningen bidrar vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar, genom att man därmed sparar på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst – varje gång!

Det ska vara lätt att göra rätt – se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet på FTI:s hemsida.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se