Skip to main content

Återvinningsstation i Spångbro tas bort

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:15 CEST

Nu tas återvinningsstationen vid COOP Nära i Spångbro bort den 23 maj.

Markägaren har sagt upp avtalet och bett oss att ta bort återvinningsstationen, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Istället hänvisar FTI till återvinningsstationerna vid Sunnerby Livs och Sunnerby industriområde för källsortering av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt för tidningar.

Vi hoppas att de boende kommer att fortsätta att källsortera genom att nyttja dessa platser istället, menar Annika Ahlberg.

FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det gör man bland annat genom återvinningsstationerna runt om i hela Sverige. Dessa är endast till för hushållens förpackningar och tidningar. Grovsopor kan hushåll och företag lämna till någon av kommunens återvinningscentraler.

På FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.seFörpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se