Skip to main content

Återvinningsstation ställs åter ut i Mörsil

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 15:13 CET

Återvinningsstationen på Kyrkovägen i Mörsil i Åre, stängdes den första januari på markägarens begäran. Nu har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat fram en temporär lösning och hittat en ny plats för stationen. Återvinningsstationen kommer nu att ställas ut vid Åsanvägen. 

– Det är bra att återvinningsstationen ställs ut igen i Mörsil. Jag hoppas att vi kan fortsätta underlätta för invånarna att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI

Tidigare har de platser som skulle kunnat öka möjligheterna till återvinning fallit antingen på att tömningsbilen inte kan ta sig fram eller att bygglov inte är klart. Men nu har FTI ändrat på återvinningsstationens placering så tömningsbilen kan ta sig fram och platsen ska fungera.En ny ordinarie placering av återvinningsstationen beräknas kunna ske till sommaren 2017, vid Icas nya parkering i Mörsil.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats fått till den här temporära lösningen vid Åsanvägen. Det har varit ett gott samarbete med markägarna Carola och Mikael Nordqvist som gör det möjligt att återvinna igen i Mörsil, säger Mia Steinbach på FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 38, Mia.steinbach@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se