Skip to main content

​Återvinningsstation ställs ut vid ICA i Häggvik

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 06:13 CEST

Allt är nu klart för den efterlängtade återvinningsstationen vid ICA Maxi i Häggvik, som togs bort i mitten av juni förra året vid COOP. Stationen kommer preliminärt ställas ut den 7 oktober och är ett välbehövligt tillägg till insamlingssystemet i Sollentuna. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har permanent bygglov för den nya stationen vilket borgar för långsiktig återvinning för alla återvinnare.

– Återvinningsstationen är efterlängtad av hushållen och är jag glad över placeringen med tanke på fin tillgänglighet för alla återvinnare, säger Annika Ahlberg, regionchef för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Genom bra tillgänglighet i vardagen för våra återvinnare vill vi göra det enkelt att återvinna, eftersom det är en av förutsättningarna för att öka återvinningen vilket behövs för att 2020 års nya återvinningsmål ska uppnås.

Återvinningsstationerna är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. FTI:s återvinningsstationer ska vara trevliga att gå till för alla besökare. Det är ju de som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet. Varje återvunnen förpackning och tidning bidrar och behövs för att nå miljömålen för år 2020.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Liksom för återvinning av förpackningar och tidningar ger det miljömässigt vinst – varje gång!

Det är FTI som, på uppdrag av producenter i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns via 5 800 återvinningsstationer runt om i hela landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation hittar man sin närmaste återvinningsstation och kan även se när en station töms och städas. Genom att lägga lägga in en genväg på skärmen i mobiltelefonen ser man snabbaste vägen dit.

www.ftiab.se/sortering finns tips om vad som räknas som en förpackning och hur man sorterar. Det ska vara lätt att göra rätt. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter.
http://ftiab.se/film finns kortfilmer om vad som händer med det du lämnat.

Få nya kunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet www.ftiab.se/atervinneriet

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se