Skip to main content

​Återvinningsstation stängs på Lappgatan i Kiruna

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 08:14 CEST

Återvinningsstationen på Lappgatan 15, där en Konsumbutik tidigare låg, i Kiruna tas bort den 28 oktober med hänsyn till att markägaren har sagt upp platsen för att bebygga den. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare till närliggande stationer i området.

– Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner med hänsyn att tillgängligheten försämras för våra återvinnare, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är ju i själva verket hushållen som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet för att sedan lämna dem till återvinning.

FTI hänvisar till återvinningsstationerna vid Centralskolan, vid Magnigatan 23 och vid Ahos Park på Mäster Palms gata. På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Denna service kan alla återvinnare nå, var i landet man än befinner sig. Genom att lägga in en genväg på skärmen i mobiltelefonen kan man snabbt komma till just den sida på en hemsida, som man ofta använder.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet bidra till att öka återvinningen genom att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

– Vi anpassar nu tömningar och städning på den återvinningsstation vi hänvisar till och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Lars Hafvenström.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att alla återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 070-677 70 22

lars.hafvenstrom@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter .

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se