Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Bandhagen

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 08:30 CET

Återvinningsstationen på Trollesundsvägen 46 i Bandhagen stängs den 31 januari på grund av byggnation på platsen. Ersättningsplats är planerad vid Trollesundsvägen/Skepparvägen. Stationen kommer på plats i början av mars. Tills vidare hänvisar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna på Trollesundsvägen 63 och i Bandhagen centrum.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya planerade placeringen ska fungera lika bra som den tidigare, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Tills denna är på plats hoppas jag att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning vid våra andra stationer i området.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationerna på Trollesundsvägen 63 och i Bandhagen centrum, och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se