Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 17:26 CET

Återvinningsstationen på Örtagårdsvägen i Botkyrka tas bort inom kort på grund av att markägaren sagt upp avtalet. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstation på Tomtbergavägen 66.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Vi har fått en ersättningsplats anvisad till oss, men behöver nu ansöka om bygglov på platsen och kommer att kunna etablera en ny station där först tidigast om sex månader. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer tills den nya stationen är på plats,sägerAnnika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på närliggande stationer och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna,säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 01
annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument