Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Djupviken i Piteå

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 11:25 CET

Återvinningsstationen på Abborrgatan i Djupviken vid före detta Konsumbutiken i Piteå, stängs den 18 november. I dagsläget finns ingen ersättningsplats att tillgå men Piteå kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar för att hitta en ny placering. FTI hänvisar därför alla återvinnare av förpackningar och tidningar till stationen vid Folkets Hus, Olof Palmes Gata 2.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas. Vi samarbetar med kommunen för att hitta en ersättningsplats, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på Olof Palmes Gata 2 som är den återvinningsstation vi hänvisar till.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Olof Palmes Gata och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Lars Hafvenström, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 39

lars.hafvenstrom@ftiab.se

Fakta: På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. På http://ftiab.se/film kan man se kortfilmer om vad som händer med det du lämnat. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se