Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Gävle

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2019 14:54 CEST

Återvinningsstationen vid Stiglunds Centrum i Gävle tas bort den 27 juli på grund av byggnation på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Norra Kungsvägen.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar på våra andra återvinningsstationer,sägerMagnus Sandström, vikarierande regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Norra Kungsvägen och välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna,säger Magnus Sandström.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Magnus Sandström, vikarierande regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
Tel: 08-566 144 73
magnus.sandstrom@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se