Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Hasslarp

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2019 10:35 CEST

Återvinningsstationen på Södra Torggatan i Hasslarp, Helsingborg stängs 26 juli på grund av utgånget bygglov. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till våra andra återvinningsstationer i Helsingborg.

Stationen på Södra Torggatan har haft tillfälligt bygglov som nu inte går att förlänga längre. Marken ska nu användas till något annat. Vi på FTI skulle gärna etablera en återvinningsstation på ett annat ställe i Hasslarp och tar gärna emot tips om platser som skulle kunna vara aktuella.

– Det är jättetråkigt att ytterligare en station i Helsingborg måste tas bort utan att en ny kommer till. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer trots att det blir nu blir längre för de boende i Hasslarp,sägerJenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 17
jenny.randborg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se