Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Kristinehamn

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 11:01 CET

Återvinningsstationen på Prästgatan i Kristinehamn stängs den 2 mars eftersom det ska byggas på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. FTI hänvisar återvinnare till närliggande återvinningsstationer på Mejerigatan, Södra Staketgatan och Skogsgatan.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas. Vi samarbetar med kommunen för att hitta en ersättningsplats, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på närliggande stationer.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
08-566 144 04, ulla.krohn@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se