Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Kristinehamn

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 08:00 CEST

Återvinningsstationen på Vålösundsvägen i Kristinehamn stängs den 29 april på grund av byggnation i området. Förhoppningen är att stationen ska få en ny plats på Tranvägen, men bygglov har ännu inte beviljats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar tills vidare återvinnare av förpackningar och tidningar till den närliggande återvinningsstationen på Djurgårdsvägen och övriga återvinningsstationer i kommunen.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer under den tid som arbetet pågår,sägerUlla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Djurgårdsvägen och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna,säger Ulla Krohn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se