Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Lindesberg

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 08:30 CET

Återvinningsstationen på Lingonvägen i Lindesberg stängs den 2 februari med anledning av platsen behövs för ombyggnation av skolan. Stationen är planerad att flytta längre ner på samma gata, men det är inte ännu klart när detta sker. Tills denna station är på plats hänvisar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, alla återvinnare av förpackningar och tidningar till våra andra återvinningsstationer i området.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart tråkigt när en återvinningsstation måste stängas, men vi hoppas att den nya stationen kommer på plats så snart som möjligt, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning vid någon av våra andra stationer i området.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

Ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se