Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Östersund

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 08:00 CEST

Återvinningsstationen på Odensala Äng i Östersund stängs den 31 augusti för att ge plats åt bostäder. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar därför alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna vid Supermarket Odenhallen och Lillsjövägen/Svanvägen.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra stationer, säger Mia Steinbach, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
08-566 144 38, Mia.Steinbach@ftiab.se


Fakta
Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Titiyo återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se