Skip to main content

​Återvinningsstation tas bort i Sävja

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 10:52 CEST

Återvinningsstationen vid Ölandsresan i Sävja-Uppsala togs bort den 31 mars med anledning av att det ska byggas hus på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats att tillgå men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har sökt bygglov för en ny återvinningsstation i området.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Jag hoppas att våra återvinnare fortsätter att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning närmast där man befinner sig.

FTI hänvisar till återvinningsstationerna vid Bolandcity på Stångjärnsgatan 10, IKEA på Rapsgatan 3 och COOP Forum.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Vi anpassar nu tömningar och städning på de återvinningsstationer vi hänvisar till och välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Mia Steinbach, FTI.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Faktaruta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 38

mia.steinbach@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se