Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Skolsta, Enköping

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 15:15 CEST

Återvinningsstationen i Skolsta på Grillbyvägen vid OK/Q8 stängdes den 3 juli på grund av grävningsarbeten på platsen. Stationen beräknas kunna öppna igen den 17 juli. Under tiden hänvisar Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI) alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningstationen i Grillby på Bangatan.

Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det olyckligt när en station behöver stängas, även om det är tillfälligt, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämnar sina förpackningar och tidningar till återvinning i Grillby under tiden som arbetena pågår i Skolsta, säger Lars Hafvenström.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 39

Lars.hafvenstrom@ftiab.se

Fakta

På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. På http://ftiab.se/film kan man se kortfilmer om vad som händer med det du lämnat. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se