Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 09:32 CEST

Återvinningsstationen på Rådmansgatan i Stockholm stängs den 16 april på grund av att bygglovet har upphört och gatan ska asfalteras. I dagsläget finns ingen ersättningsplats, men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, arbetar för att hitta en ny placering. FTI hänvisar därför alla återvinnare till närliggande återvinningsstationer på Upplandsgatan och Kungstensgatan/Drottninggatan.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Vi söker bygglov för alternativ plats i närheten men ännu är ingenting klart, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på närliggande stationer.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på närliggande stationer och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se