Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Svärdsjö

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 11:57 CET

Återvinningsstationen på Centrumvägen i Svärdsjö tas bort 14 mars på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen inne på Svärdsjö återvinningscentral (öppet måndag och onsdag).

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det alltid det väldigt tråkigt att ta bort en station. Det är otroligt synd att tillgängligheten att återvinna nu blir begränsad i området. Vi söker akut efter en ny plats i dialog med kommunen, men kommer även gärna i kontakt med privata markägare där intresse finns, sägerMikael Edenqvist, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Mikael Edenqvist, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 38

mikael.edenqvist@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument