Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 14:13 CET

Återvinningsstationen på Magasingatan 18 i Trollhättan stängs ned under kommande vecka med anledning av ombyggnation för fjärrvärme i området. I dagsläget finns ingen ersättningsplats att tillgå men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar för att hitta en ny placering. FTI hänvisar därför alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen på Klintvägen.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas. Vi samarbetar med kommunen för att hitta en ersättningsplats, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning vid Klintvägen som är den station vi hänvisar till.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Klintvägen och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Ulla Krohn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

Ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. På http://ftiab.se/film kan man se kortfilmer om vad som händer med det du lämnat. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se