Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 12:32 CEST

Återvinningsstationen vid Willys på Bilprovarevägen i Trollhättan stängs den 25 september på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna vid Ica på Stamkullevägen, vid vändplan Träffen på Stamkullevägen, vid OKQ8 på Lantmannavägen samt på återvinningscentralen på Verkmästaregatan.

Markägaren vill inte längre ha återvinningsstationen på sin mark på grund av omfattande nedskräpning.

–Vi städar fem dagar i veckan men det räcker uppenbarligen inte. Det är tråkigt att människor inte kan använda återvinningsstationen endast för det som den är till för – hushållens förpackningar. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på någon av våra andra återvinningsstationer, sägerUlla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument