Skip to main content

Återvinningsstation tas bort på Blidö

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 09:00 CEST

Återvinningsstationen på Stämmarsundsbacken på Blidö stängs den 30 september eftersom avtalet med markägaren då upphör. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till andra återvinningsstationer i Norrtälje Kommun.

Någon ersättningsplats finns inte i dagsläget. Om det kommer en ny återvinningsstation till Blidö är idag oklart.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Vi beklagar att invånarna i detta område nu får längre till återvinningen. Jag hoppas att alla återvinnare har möjlighet att använda någon av de andra stationerna i Norrtälje Kommun,säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument