Skip to main content

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Västerås

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 06:13 CET

Återvinningsstationen i Stallhagen som står vid Nedre Hyttvägen vid Järnvägen kommer tas bort den 29 januari med anledning av att Mälarenergi kommer utföra arbeten på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder för att ställa ut återvinningsstationen igen när arbetet är slutfört, som uppskattas bli omkring den 1 maj.

– Det är olyckligt att vi inte har någon ersättningsplats att tillgå eftersom den här återvinningsstationen ligger bra till där återvinnare passerar i vardagen, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas nu att alla återvinnare kan nyttja andra stationer i Västerås och vi hänvisar även till kommunens sex platser för återbruk.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) hemsida hittar alla återvinnare snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man snabbt och enkelt nå aktuell information på FTI:s hemsida.

– Fler och fler hittar den här tjänsten på vår hemsida, säger Lars Hafvenström. – Vi anpassar tömningar och städning vid angränsande återvinningsstationer och välkomnar naturligtvis att man kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

För grovsopor hänvisar FTI till kommunens platser för återbruk och avfall för att motverka nedskräpning, läs mer på kommunens hemsida. FTI arbetar för att alla återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för de invånare som bor och verkar i områden där stationer är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Återvinning bidrar vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar, genom att man sparar på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst – varje gång! Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 070-677 70 22

lars.hafvenström@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se