Skip to main content

​Återvinningsstation tas bort vid Gulf i Furusund

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 09:50 CEST

Återvinningsstationen vid Gulf-macken i Furusund i Norrtälje kommun stängs på begäran av markägaren med anledning av nedskräpning. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för landets alla återvinningsstationer, hänvisar återvinnare till återvinningsstationen vid ICA Blidö samt till återvinningsstationer inne i Norrtälje då ersättningsplats saknas.

– Det är olyckligt när en återvinningsstation försvinner med hänsyn att tillgängligheten försämras för våra återvinnare, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Så här ska kringboende och besökare inte behöva ha det. Tillsammans med markägaren har vi försökt komma till rätta med nedskräpningen, men när det inte gett önskat resultat har vi kommit överens om att ta bort stationen.

FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara snygga och trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

– Varje gång vi etablerar en ny återvinningsstation är målet att förenkla för boende hushåll i området att bidra till återvinning av sina förpackningar och tidningar och därmed öka återvinningen. På så sätt stannar materialet kvar i kretsloppet, när det omvandlas till nya förpackningar, tidningar eller andra produkter. Då kan vi spara både på nya råvaror och kostnader vid tillverkning, säger Annika Ahlberg, FTI.

Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Vi anpassar nu tömningar och städning på den återvinningsstation vi hänvisar till och välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Denna service kan alla återvinnare nå, var i landet man än befinner sig.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På FTI:s hemsida kan man göra quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet samt få veta mer på www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation , www.ftiab.se/sortering , http://ftiab.se/film (kortfilmer), www.ftiab.se/myter

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se