Skip to main content

Återvinningsstation tillbaka i Adolfsberg

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 11:50 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, flyttade tillfälligt bort återvinningsstationen vid ICA Parkhallen vid Brunnsvägen i Adolfsberg den 20 maj, men har nu ställt ut den på samma plats som förut.

– Vi har haft en fin kontakt med kommunen och är glada över att återvinningsstationen är på plats igen. Nu kan hushållen fortsätta att lämna sitt källsorterade material, säger Ulla Krohn, regionchef på FTI.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll i området möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt även tidningar och glas.

Grovsopor kan hushåll, företag och andra verksamheter lämna till någon av kommunens återvinningscentraler.

På FTI:s hemsida kan företag och verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se