Skip to main content

Återvinningsstation vid Björkhagen tas bort

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 22:06 CEST

Återvinningsstationen på Malmövägen 55 i Björkhagen tas bort den 9 juni på Stockholm Stads begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, arbetar nu tillsammans med staden för att hitta en ny plats för stationen.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner och vi hoppas att så många som möjligt kommer att fortsätta att källsortera genom att gå till den station som ligger på Karlskronavägen 2 istället, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI. Vi hoppas ha en ny plats klar under hösten.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll i området möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt även tidningar och glas.

I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

Grovsopor kan hushåll, företag och andra verksamheter lämna till någon av kommunens återvinningscentraler.

På FTI:s hemsida kan företag och verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se