Skip to main content

​Återvinningsstation vid COOP Triangeln stängs omgående på grund av ombyggnad

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:02 CEST

Återvinningsstationen som står på parkeringen vid COOP på Fridhemsgatan 1-3 i Eskilstuna började tas bort 18 maj, och beräknas vara helt borttagen den 23 maj, med anledning av att COOP bygger om sin butik. Goda utsikter finns för att i samråd med markförvaltaren ställa ut den välbesökta återvinningsstationen när ombyggnaden är avslutad. I dagsläget är det dock oklart när arbetet är klart.

Tillsvidare hänvisar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) till återvinningsstationerna vid Odlarvägen, vid järnvägen på Södra Bangårdsgatan och vid OK i Fröslunda på Sturegatan 14.

Det här är en populär station och det är olyckligt att vi inte har någon ersättningsplats med hänsyn till alla våra återvinnare, säger Jenny Randborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
I nuläget har jag inte något besked om när bygget är klart, med det är vår ambition att placera återvinningsstationer nära våra återvinnare, för att skapa goda förutsättningar i vardagen så att det är enkelt att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Det är ju faktiskt hushållen som startar återvinningen när de källsorterar dem i hemmet.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

– Vi anpassar tömningar och städning på dessa återvinningsstationer och välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Jenny Randborg.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. På FTI arbetar man för att återvinningsstationerna ska vara snygga och trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Jenny Randborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 17, jenny.randborg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina kunskaper om återvinning i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se