Skip to main content

Återvinningsstation vid Noltorp stängs på grund av bygge

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 13:27 CEST

Återvinningsstationen på Bollvägen i Noltorp i Alingsås tas bort 19 maj med anledning av att platsen inom kort blir byggarbetsplats. Det är Alingsåshem som ska bebygga platsen och därmed kommer den att inhägnas inom kort. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar tillsvidare till angränsande återvinningsstationer.

– Det är olyckligt att vi inte har någon ersättningsplats med hänsyn till alla våra återvinnare, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
– 
I nuläget kan jag inte ge något slutgiltigt besked om vi kan ställa ut stationen igen när bygget är klart. Det är vår målinriktade ambition är att placera återvinningsstationer nära våra återvinnare, för att skapa goda förutsättningar i vardagen så att det är enkelt att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Det är ju faktiskt hushållen som startar återvinningen när de källsorterar dem i hemmet.

FTI hänvisar till återvinningsstationerna vid ICA Supermarket vid Noltorpsgatan 8 och vid Willys på Hagaplan. Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

– Vi anpassar tömningar och städning på dessa återvinningsstationer och välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Magnus Örnborg.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om få information om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. På FTI arbetar man för att återvinningsstationerna ska vara snygga och trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se