Skip to main content

​Återvinningsstationen i Nysättra tas bort

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 06:57 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas ta bort återvinningsstationen vid Klubbstugan vid Vätö IK den 30 december med hänsyn till att föreningen sagt upp FTI från platsen. En ny plats för återvinningsstationen, för att ersätta den som nu tas bort, beräknas vara på plats tidigast 2017. FTI hänvisar alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna i Norrtälje.

– Det är alltid beklagligt när en återvinningsstation försvinner, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är särskilt olyckligt inför stundande juletider då efterfrågan ökar markant för att lämna julpapper och förpackningar i vår återvinning. Vi hoppas nu att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämnar sina förpackningar och tidningar vid någon av de andra återvinningsstationerna som finns i Norrtälje eller som finns närmast där man befinner sig i jul och nyår.

– Vi anpassar tömningar och städning på de återvinningsstationer vi hänvisar till och välkomnar våra återvinnare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, fortsätter Annika Ahlberg.

På FTI hemsida kan man få tips och råd hur man återvinner allt som blir över i jul och nyår http://www.ftiab.se/sorteraijul .

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och privatpersoner så att de kan lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. På FTI:s hemsida kan man enkelt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för att underlätta för alla sina återvinnare runt om i landet. Med en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man också snabbt och enkelt komma till en websida på en hemsida, som man ofta använder.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, kommunens hemsida, www.norrtalje.se , eller annan tillgänglig avfallsanläggning för att motverka nedskräpning eftersom man arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet.

Genom att återvinna sparar vi på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst varje gång! Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

Faktaruta: Genom att bidra med sina personliga återvinningstips på FTI:s kampanjsida, plast.ftiab.se kan man få en egen återvinningskasse. Läs mer om samarbetskampanjen Låt gammalt bli nytt i ett pressmeddelande per den 2 september, www.ftiab.se/press. Det ska vara lätt att göra rätt – se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet på FTI:s hemsida.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se