Skip to main content

​Återvinningsstationen i Samuelsdal är tillfälligt flyttad

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 11:07 CEST

På grund av reparationsarbeten på platsen som utförs av Falu Energi och Vatten AB, flyttades nyligen återvinningsstationen som står vid Samuelsdalsvägen i Falun ungefär 30 meter i riktning från sjukhuset mot golfbanan. Grävarbetena beräknas ta några veckor och därefter kommer återvinningsstationen flyttas tillbaka.

– Vi anpassar nu tömning och städning till den tillfälliga platsen under byggtiden och jag hoppas att våra återvinnare fortsätter att lämna sina förpackningar och tidningar här istället, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi välkomnar att man kontaktar oss om något uppstår som hindrar detta.

Även planket på byggplatsen kommer rivas, men det kommer återställas när reparationsarbeten är slutförda.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) hemsida hittar man som återvinnare snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man enklare nå informationen på FTI:s hemsida.

– Fler och fler hittar den här tjänsten på vår hemsida och säger att de uppskattar den, berättar Mia Steinbach. – Tillgänglighet är viktigt och att skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Det ska vara enkelt att återvinna.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. Liksom återvinning av förpackningar och tidningar ger även det miljömässigt en vinst – varje gång!

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 38

mia.steinbach@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se