Skip to main content

​Återvinningsstationen i Solna tas bort

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 13:01 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas att ta bort återvinningsstationen på Hagalundsgatan 38 i Solna den 3 december med hänsyn till att bygglovet har överklagats och avvisats. Någon ny återvinningsstationen för att ersätta den som nu tas bort är i dagsläget inte aktuellt. FTI hänvisar alla återvinnare av förpackningar och tidningar till Hagalundsgatan 11.

– Det är alltid beklagligt när en återvinningsstation försvinner, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är särskilt olyckligt inför stundande juletider då efterfrågan ökar markant för att lämna julpapper och förpackningar i vår återvinning. Vi hoppas nu att alla återvinnare kommer fortsätta att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar vid den återvinningsstation vi hänvisar till och i de som finns närmast där man befinner sig.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar nu hushållen vid Hagalundsgatan 38 i Solna till återvinningsstationen vid Hagalundsgatan 11.

– Vi anpassar nu tömningar och städning på den återvinningsstation vi hänvisar till och välkomnar återvinnare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg.

Återvinningsstationer är till för att närboende hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

På FTI:s hemsida kan man enkelt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för att underlätta för återvinnare runt om i landet. Med en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man också snabbt och enkelt komma till en websida på en hemsida, som man ofta använder.

För grovsopor hänvisar vi till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, kommunens hemsida, www.solna.se, eller annan tillgänglig avfallsanläggning för att motverka nedskräpning eftersom FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Återvinningen bidrar vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar, genom att man därmed sparar på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst – varje gång!

Faktaruta: Genom att bidra med sina personliga återvinningstips på FTI:s kampanjsida, plast.ftiab.se kan man få en egen återvinningskasse. Läs mer om samarbetskampanjen Låt gammalt bli nytt i ett pressmeddelande per den 2 september, www.ftiab.se/press. Det ska vara lätt att göra rätt – se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet på FTI:s hemsida.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se