Skip to main content

​Återvinningsstationen i Spångbro kommer tillbaka

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:33 CEST

Nu ställs återvinningsstationen vid COOP Nära i Spångbro ut igen. Den togs bort i maj 2014 på begäran av markägaren, men efter nya överenskommelser ställs den alltså ut igen den 28 augusti. Ett staket inramar nu behållarna och de behållare som ställs ut för glasförpackningar är extra ljuddämpade.

Jag är glad att vi kan ställa ut återvinningsstationen igen och därmed hoppas jag att vi åter kan underlätta och göra vardagen enklare för boende i Spångbro när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Det är verkligen positivt att samarbetet med butiksinnehavaren har givit det här positiva resultatet så att Spångbroborna får tillbaka sin återvinningsstation. Det är ju i själva verket konsumenterna som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de källsorterar dem i hemmet och sedan lämnar dem på FTI:s återvinningsstationer.

På FTI:s hemsida kan återvinnare lätt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se uppgifter om när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man snabbt komma till en specifik websida på en hemsida, som man ofta använder.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och privatpersoner så att de kan lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet.

Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

I det större perspektivet bidrar återvinningen vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar. Genom att återvinna sparar vi på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst varje gång! Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se