Skip to main content

Återvinningsstationen i Valsta centrum i Sigtuna är tillbaka

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 15:30 CEST

Återvinningsstationen på parkeringen vid Valsta Centrum togs bort i mitten av juli på grund av upprustningen av Valsta centrum som just startat. I samarbete med Sigtuna kommun har Förpacknings- och Tidningsinsam­lingen (FTI) nu skapat en alternativ plats på parkeringen; något närmare centrumbyggnaden.

– Vi är glada att kunna ställa tillbaka återvinningsstationen och vi hoppas att den här platsen kommer att upplevas som lika bra och tillgänglig, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Den nya platsen tas i bruk den 5 september. Samtidigt har statonen, som en del i ett samarbetsprojekt mellan FTI och Sigtuna kommun, ”adopterats” av Somaliska kultur- och idrottsföreningen i Valsta. Föreningen har tagit på sig att under hösten dels hålla ett öga på stationen så att den hålls ren och fin dels kommer föreningsmedlemmar att från tid till annan finnas på stationen för att informera besökare om hur man källsorterar och att det blir nytt material av det som lämnas på stationen.

På näringslivets uppdrag ansvarar FTI för återvinningsstationer runt om i hela landet och här ges privatpersoner och hushåll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. För företags och andra verksamheters källsortering hänvisar FTI till sin hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se