Skip to main content

Återvinningsstationen i Valsta centrum kommer tillbaka

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 06:45 CET

Den efterlängtade återvinningsstationen i Valsta centrum som på grund av centrumomdaningen drogs in i mars förra året kommer nu den 25 januari tillbaka, denna gång på Bragegatan.

Valsta centrum är under ombyggnad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets alla återvinningsstationer, var förra året tvungna att ta bort både den ordinarie stationen och den temporära på grund av pågående arbete. Efterfrågan på en ny återvinningsstation i området har kommit från kommuninvånarna och FTI har nu fått ett tidsbegränsat bygglov på Bragegatan. En permanent plats kommer att erhållas när hela centrumombyggnaden är klar.

– Vi är glada för att nu ha fått tillfälligt bygglov så stationen kan ställas tillbaka i avvaktan på dess slutliga placering, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi har under en längre tid tillsammans med kommunen sökt en alternativ plats som gagnar de boende i Valsta och det känns skönt att vi nu återigen kan välkomna alla återvinnare.

Stationen finns på plats på Bragegatan från den 25 januari och välkomnar då hushåll som vill återvinna sina använda förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

På näringslivets uppdrag ansvarar FTI för återvinningsstationer runt om i hela landet och här ges privatpersoner och hushåll möjlighet att lämna sina källsorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se